Cebula wielopiętrowa

Cebula wielopiętrowa  jest byliną rosnącą dziko w ałtajskiej taj­dze. Uprawiana jest na zachodniej Syberii, w Igarce, Magadanie, Narjan-Marze, Turuchansku i innych miastach Północy, a miejscami w obwodach moskiewskim i leningradzkim. Na łodydze kwiatonośnej tworzy się od 2 do 4 pięter

Cebula zwyczajna

Cebula zwyczajna (jest najpowszechniej uprawianym gatunkiem cebuli, dwu-, trzy- lub czteroletnim, pochodzącym z Azji Środkowej. System korzeniowy wiązkowy. Liście skrętoległe, dęte. W pierwszym roku tworzy się cebula, w drugim roku lub później roślina kwitnie i owocuje. Kwiatostan – baldach, składa

Cebula i czosnek

Cebula i czosnek należą do rodziny liliowatych. Są to roczne, dwuletnie i wieloletnie rośliny zielne. Uprawiane są wszędzie. Liście od dętych (pustych wewnątrz) do taśmowatych, rynienkowatych i płaskich, ściśle osadzonych na skróconej łodydze (piętce). Kwiatostan — baldach, osłonięty przed rozwinięciem

Bylica

Bylica (Artemisia L.) jest rodzajem z rodziny złożonych (Compo- sitae Gaertn.; Asteraceae Dumort.). Jedni autorzy wyprowadzają nazwę łacińską rodzaju od rzymskiego artemis, co oznacza „zdro­wie”, inni wiążą ją z Artemidą, grecką boginią łowów i wydawa­nia potomstwa. Bylice to byliny, rzadziej

Brukiew

Brukiew (Brassica napus var. rapifera L., B. napobrassica Mili., 2n = 38) jest dwuletnią rośliną z rodziny krzyżowych (Cruciferae Juss.; Brassicaceae Burnett). Powstała na wybrzeżu śródziemno­morskim w wyniku spontanicznego skrzyżowania się liściowej ka­pusty z rzepą i podwojenia licz­by chromosomów w

Bób

Bób jest roczną rośliną z rodziny motylkowatych (. Wielkonasienna grupa odmian bobu — to rośliny warzyw­ne, drobnonasienne odmiany — to bobik, roślina pastewna. Ani bób, ani bobik nie są znane w stanie dzikim. Światowa powierz­chnia ich uprawy przekracza 5 min

Bieluń

Bieluń (Datura L.) jest rodzajem z rodziny psiankowatych, do którego należą rośliny zielne (rzadziej krzewy i drzewa). Liczy on około 100 gatunków rozpowszechnionych głów­nie w gorących krajach obu półkul. W ZSRR uprawia się 2 ga­tunki: bieluń dziędzierzawę i bieluń indiański

Berberys

Berberys (Berberis L.) jest rodzajem z rodziny berberysowatych (Berberidaceae Juss). obejmującym 175 gatunków. W stanie dzi­kim występuje powszechnie w europejskiej części ZSRR, Europie (prócz Grecji), na Kaukazie Północnym oraz w górach Azji Środ­kowej i Południowo-Zachodniej; uprawia się go w Hiszpanii,

Bazylia miętolistna

Bazylia miętolistna rośnie dziko w Afryce, południowych Chi­nach i w Australii. W ZSRR uprawiano ją jako roślinę roczną od 1928 r. na Ukrainie, w obwodzie woronieskim i w Kraju Krasnodarskim. Jest to wieloletni półkrzew wysokości 45—80 cm. Korzeń palowy. Łodyga

Bazylia

Bazylia (Ocimum L.) jest rodzajem z rodziny wargowych liczącym około 150 gatunków, które ros­ną dziko w krajach subtropikalnych i tropikalnych. Rośliny giną podczas niewielkich przymrozków, a nawet w niskich temperaturach dodatnich. W Związku Radzieckim uprawia się trzy gatunki bazylii: eugenolową